Lek.med Elżbieta Śliwa

medycyna pracy

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

 
 
 

12-14

 
 

Mgr Wiesława Bońkowska

psychotechnika

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

 
 
 
 
 
 

Terminy indywidualne

Świadczymy  usługi z zakresu medycyny pracy dla osób prywatnych oraz z prywatnym ubezpieczeniem: Enel Med, Signal Iduna, Medicover.

Wszystkie osoby zaineresowane podpisaniem umowy(firmy) prosimy o kontakt telefoniczny 570 570 005 lub na adres e-mail: cmjaktorow@gmail.com

PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA

 

Badania psychotechniczne kierowców:

 • Badania kierowców zawodowych, instruktorów, egzaminatorów
 • Badania kierowców skierowanych przez policje:
  • Przekrczenie limitu punktów karnych
  • Spwodowanie wypadku drogowego
  • Prwadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości

Badania dla potrzeb medycyny pracy:

 • Badania wyskościowe powyżej 3m
 • Badanie peratorów wózków widłowych, suwnic, koparek, ładowarek
 • Badanie kierwców samochodów kat. B do celów służbowych

Terminy wizyt ustalane indywidualnie – także w godzinach wieczornych!!!

Badania profilaktyczne

Badanie profilaktyczne Medycyny Pracy – jest to badanie Pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia Pracownika. Pracodawca zobowiązany jest prawnie do posiadania umowy z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim Pracownikom. Umowa taka powinna być zawarta na okres nie krótszy niż jeden rok.

Skierowanie na badania profilaktyczne

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy. 

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno: 

 • być dokładne i czytelne
 • zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy
 • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu)
 • być wypełnione w języku polskim, łącznie z nazwą stanowiska pracy

Pracownik zgłaszając się na badania, powinien mieć ze sobą skierowanie ważne 3 miesiące od daty wystawienia. 

Skierowanie na badanie Medycyny Pracy jest dokumentem urzędowym, dlatego istotne jest, aby informacje w nim zawarte były aktualne. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść tego dokumentu. 
Skierowanie może stanowić ważny dokument w  postępowaniu prawnym, np. w przypadku gdy Pracownik zapadł na chorobę zawodową. 

Lekarze Medycyny Pracy są prawnie zobowiązani, aby w dokumentacji medycznej umieszczać:  

 • dane identyfikacyjne miejsca pracy osoby badanej (nazwa, adres, numer identyfikacyjny - REGON),
 • NIP Pracownika.

Podstawa prawna: 
Dziennik Ustaw Nr 69 z 25 czerwca 1996 r. poz. 332, 
Dziennik Ustaw Nr 37 z 4 marca 2003 r. poz. 328. 

Rodzaje badań profilaktycznych

Badanie wstępne – Pracodawca kieruje na nie:

 • nowych Pracowników przed rozpoczęciem pracy
 • Pracowników po zmianie stanowiska pracy
 • jeżeli zmieni się charakter stanowiska pracy - wystąpią nowe narażenia.

Badanie okresowe - Pracodawca kieruje na nie: 

 •  osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badanie kontrolne – Pracodawca kieruje na nie:   

 • każdego Pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni; Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

KONTAKT

Centrum Medyczne w Jaktorowie

Warszawska 24 96-313 Chylice - Kolonia

cmjaktorow@gmail.com

570 570 005 - rejestracja

570 570 006 - punkt szczepień

Godziny otwarcia      

                               Centrum Medyczne            Laboratorium

Poniedziałek

7 - 19

7.30 - 9.30

Wtorek

7 - 19

7.30 - 9.30

Środa

7 - 19

7.30 - 9.30

Czwartek

7 - 19

7.30 - 9.30

Piątek

7 - 19

7.30 - 9.30

Sobota

8-11

8-10.30

Niedziela

nieczynne

nieczynne