Punkt szczepień COVID

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

Punkt szczepień COVID

Prosta rejestracja na szczepienie

Telefon do zapisu na szczepienie:

570 570 005

 

Proces szczepień – zgodnie z programem – będzie realizowany etapami.

 

Nie tylko w placówkach medycznych odbywają się szczepienia. Do akcji szczepień przyłączyły się apteki, galerie handlowe oraz pracodawcy. Dodatkowo do przyspieszenia wyszczepialności zaangażowały się lokalne Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Dzięki temu dostęp do preparatu przeciw COVID-19 jest jeszcze prostszy.

Podczas wybranych imprez masowych uczestnicy mogą przyjmować jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson.

Cały czas można klasycznie zgłosić się na szczepienie przeciw COVID-19. Rejestracja zajmuje tylko chwilę. Zapisz siebie lub kogoś bliskiego przez:

 • bezpłatną infolinię 989;
 • SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333;
 • pobliski punkt szczepień;
 • www.pacjent.gov.pl.

Przed szczepieniem warto wypełnić kwestionariusz szczepienia.

 

Na szczepienie zgłaszamy się bez oznak infekcji.

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

COVID - 19

Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19

COVID - 19

KWARANTALNA I IZOLACJA ZASADY

Od poniedziałku (28.03.2022 r.) został zniesiony obowiązek izolacji i kwarantanny.

 

 

 

 

Punkt szczepień COVID

Teraz można zapisać się na listę chętnych do szczepienia w naszej placówce.

 

570 570 005

570 570 006

 

Proces szczepień – zgodnie z programem – będzie realizowany etapami.

 

Można zapisać się także poprzez IKP oraz infolinię NFZ 989

 

Do rejestracji na szczepienie konieczny jest numer PESEL oraz numer telefonu(najlepiej telefon komórkowy - dostaniecie Państwo SMS z datą i godziną szczepienia)

 

Przed szczepieniem warto wypełnić kwestionariusz szczepienia.

 

Na szczepienie zgłaszamy się bez oznak infekcji.

 

Obecnie rozporządznie regulujące kwestię kolejności szczepień:

Rozporządzenie RM z dnia 14.01.2021r. poz.91

Link do Narodowego Programu Szczepień

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

Punkt szczepień COVID

 Dla osób, które nie mogą samodzielnie dojechać na szczepienie urząd gminy wraz z lokalnymi Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Jaktorowie i Międzyborowie uruchomił możliwość dowozu do punktów szczepień. Możliwość skorzystania z usługi dostępna jest dla wszystkich mieszkańców gminy Jaktorów, którzy nie posiadają możliwości samodzielnego przemieszczania się. Tyczy się to przede wszystkim osób niepełnosprawnych. Urząd posiada również możliwość transportowania osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich. W przypadku chęci skorzystania z dowozu będzie należało złożyć oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień. Ponadto zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego osoba transportowana ma obowiązek zachowywać zasady reżimu sanitarnego m.in. poprzez zasłanianie ust i nosa w pojeździe oraz do stosowania się do poleceń osoby kierującej pojazdem/obsługi pojazdu. Po stronie kierowcy również będą wykonywane wszystkie zalecenia, jak na przykład ozonowanie pojazdu po każdym transporcie osoby na szczepienie. Aby zgłosić potrzebę dowozu należy przekazać tą informację pod numerem gminnej infolinii ds. dowozu na szczepienia przeciw COVID-19. Jest to numer 509 316 709.

UWAGA!!!  WIRUS COVID-19

Prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia możliwości wizyty w przychodni.

 
Każdy pacjent ma prawo do uzyskania teleporady.


Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja  przeprowadza ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.

 

Każdego pacjenta zgłaszającego się osobiście do przychodni prosimy o odkażenie rąk po wejściu do przychodni(płyn do dezynfekcji dostępny w rejestracji)

 

Prosimy o pojedyńcze wchodzenie do przychodni oraz zachowanie zalecanej odległości 1,5m

 

Każdego pacjenta z infekcją zgłaszającego się do lekarza prosimy o przybycie w maseczce ochronnej

UWAGA!!!  WIRUS COVID-19

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.

Służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce.

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-wystepowaniem-koronawirusa-w-polsce/

 

UWAGA!!! TESTY COVID - 19

Wynik testu można sprawdzić poprzez aplikację pacjent.gov.pl oraz przez Internetowe Konto Pacjenta

Czas oczekiwania na wyniki około 1-5 dni

UWAGA!!!  WIRUS COVID-19

Wszystkie aktualne wiadomości dotyczące wirusa COVID-19 można uzyskać na stronach:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-wystepowaniem-koronawirusa-w-polsce/

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

lub

 • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 • Województwo mazowieckie

 • Ostrołęka, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Dr. Józef Psarskiego, al. Jana Pawła II 120A
 • Radom, Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr. Tytusa Chałubińskiego, ul. Tochtermana 1
 • Siedlce, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Starowiejska 15
 • Kozienice, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Al. W. Sikorskiego 10
 • Ciechanów, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, ul. Powstańców Wielkopolskich 2
 • Warszawa, Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37
 • Warszawa, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128
 • Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 13
 • Płock, Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Medyczna 19
 • Warszawa – Ochota, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, Oddział Kliniczny Obserwacyjno - Izolacyjny i Pediatrii, ul. Żwirki i Wigury 63A

Zalecenie Krajowego Konsultanta do spraw epidemiologii dotyczące realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, które wróciły z zagranicy z kraju transmisji koronawirusa. Dzieci, które czasowo przebywały na terenie krajów z utrwaloną transmisją SARS-CoV2, oraz które mają zaplanowany termin szczepienia w POZ po powrocie do Kraju z w/w obszaru, nie powinny być zaszczepione. Szczepienie powinno być odroczone o 14 dni, a więc do czasu formalnego zakończenia okresu obserwacji. Informację o odroczeniu szczepienia przekazuje Lekarz POZ do którego zgłosił się opiekun z dzieckiem. Lekarz powinien wyznaczyć nowy termin realizacji szczepienia. Najlepszym rozwiązaniem jest kontakt telefoniczny z lekarzem prowadzącym, czy rejestracją. Zaleca się unikanie bezpośredniego kontaktu opiekuna z dzieckiem w przychodni. Ten rodzaj postępowania, poza oczywistym uzasadnieniem, dodatkowo może zapobiec nałożeniu się reakcji niepożądanych po szczepieniu z ewentualnym pojawieniem się objawów infekcji. Z perspektywy realizacji PSO odroczenie terminu szczepienia o 14 dni nie stanowi żadnego problemu, natomiast może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa zarówno Lekarza wykonującego to świadczenie jak i Rodzica. Dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz

KONTAKT

Centrum Medyczne w Jaktorowie

Warszawska 24 96-313 Chylice - Kolonia

cmjaktorow@gmail.com

570 570 005 - rejestracja

570 570 006 - punkt szczepień

Godziny otwarcia      

                               Centrum Medyczne            Laboratorium

Poniedziałek

7 - 19

7.30 - 9.30

Wtorek

7 - 19

7.30 - 9.30

Środa

7 - 19

7.30 - 9.30

Czwartek

7 - 19

7.30 - 9.30

Piątek

7 - 19

7.30 - 9.30

Sobota

8-11

8-10.30

Niedziela

nieczynne

nieczynne