Punkt pobrań COVID

NAJBLIŻSZY PUNKT WYMAZOWY 

Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. Daleka 11 Grodzisk Maz. 

telefon 22 755 90 63

poniedziałek 08.00 - 12.00

wtorek 08.00-12.00

środa 08.00-12.00

czwartek 08.00-12.00

piątek 08.00-12.00

sobota 08.00-10.00

niedziela 708.00-10.00

NAJBLIŻSZY PUNKT WYMAZOWY 

Centrum Medyczne Riemer S.J.

ul. Traugutta 48,
05-825 Grodzisk Mazowiecki

telefon 515 789 012

poniedziałek 08.00 - 13.00

wtorek 08.00-13.00

środa 08.00-13.00

czwartek 08.00-13.00

piątek 08.00-13.00

sobota 08.00-13.00

niedziela 708.00-13.00

 

 

 

Punkt szczepień COVID

Telefon do zapisu na szczepienie:

570 570 006

 

Proces szczepień – zgodnie z programem – będzie realizowany etapami.

 

Można zapisać się także poprzez IKP oraz infolinię NFZ 989

 

Do rejestracji na szczepienie konieczny jest numer PESEL oraz numer telefonu(najlepiej telefon komórkowy - dostaniecie Państwo SMS z datą i godziną szczepienia)

 

Przed szczepieniem warto wypełnić kwestionariusz szczepienia.

 

Na szczepienie zgłaszamy się bez oznak infekcji.

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

COVID - 19

Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19

Punkt szczepień COVID

Jesteś przewlekle chory? Nie zwlekaj i zaszczep się przeciw COVID-19

Wspólne wytyczne dla pacjentów z grupy 1B i personelu medycznego w zakresie szczepienia przeciwko COVID-19.

Skierowania dla pacjentów grupy 1B zostaną wystawione automatycznie przez Centrum e-Zdrowia (CeZ). Jeśli znajdujesz się w tej grupie, zapoznaj się z ankietą kwalifikującą do szczepień, którą znajdziesz na dole strony w materiałach do pobrania.

Wytyczne dla pacjentów i personelu medycznego w zakresie szczepienia przeciwko

COVID-19 u chorych na nowotwory.
 

I. Chorzy, którzy zakończyli radioterapię, immunoterapię, leczenie celowane oraz

chemioterapię po 31 grudnia 2019 r.

1. Zaleca się, aby chorzy, którzy zakończyli leczenie systemowe z udziałem

chemioterapii zgłaszali się na szczepienie nie wcześniej niż 4 tygodnie po

zakończeniu terapii.

2. Chorzy, którzy zakończyli cały proces leczenia celowanego lub immunoterapię mogą

być zaszczepieni bezpośrednio po zakończeniu terapii, o ile nie wystąpią istotne

działania niepożądane.

3. Chorzy, którzy ukończyli radioterapię mogą być zaszczepieni bezpośrednio po

zakończeniu leczenia.

II. Chorzy w trakcie czynnego leczenia onkologicznego z udziałem chemioterapii,

radioterapii, immunoterapii i leczenia celowanego.

1. Chorzy poddani radioterapii mogą być zaszczepieni w trakcie prowadzonego leczenia

pod warunkiem wykluczenia u nich mielosupresji.

2. Chorzy w trakcie leczenia systemowego z udziałem chemioterapii powinni być

zaszczepieni między 3 a 7 dniem od podania cyklu chemioterapii.

3. Chorzy w trakcie leczenia systemowego z udziałem chemioterapii i immunoterapii

powinni być zaszczepieni między 3 a 7 dniem od podania cyklu chemioterapii.

4. Chorzy poddani leczeniu celowanemu lub immunoterapii mogą być zaszczepieni w

trakcie prowadzonej terapii niezależnie od fazy cyklu leczenia. W przypadku

prowadzenia leczenia w określonych interwałach czasowych, ze względu na

możliwość wystąpienia odczynów poszczepiennych zaleca się, aby szczepienie nie

było wykonywane bezpośrednio przed podaniem kolejnego cyklu leczenia.
 

Ze względu na konieczność wyznaczenia daty szczepienia w zależności od prowadzonej

terapii u chorych na nowotwory zaleca się, aby chorzy w trakcie czynnego leczenia

onkologicznego z udziałem chemioterapii, immunoterapii oraz radioterapii byli szczepieni w

ośrodkach onkologicznych prowadzących leczenie. Pozostali chorzy powinni się zgłaszać do

punktów szczepień populacyjnych.
 

Wszyscy chorzy na nowotwory spełniający kryteria kwalifikacji do szczepienia przeciwko

COVID-19 będą mieli automatycznie wygenerowane skierowania przez CeZ.

 

Wytyczne dla pacjentów i personelu medycznego w zakresie szczepienia przeciwko

COVID-19 u chorych po transplantacji szpiku/komórek krwiotwórczych).

1. Zaleca się, aby pacjenci po przeszczepieniu szpiku/komórek krwiotwórczych zostali

zaszczepieni przeciwko Covid-19 po upływie nie mniej niż 3 miesięcy od

transplantacji.

2. Leczenie immunosupresyjne u tych chorych nie stanowi przeciwwskazania do

szczepienia.

3. Nie jest wymagane -od pacjenta po transplantacji narządu- zaświadczenie od lekarza

transplantologa o braku przeciwwskazań do szczepienia przeciw SARS-CoV-2.

4. Każdy pacjent po transplantacji narządu (nerka, wątroba, serce, płuco, trzustka)

powinien otrzymać szczepionkę przeciwko SARS-CoV-2. Szczepionki na bazie

mRNA (BioNTech/Pfizer, Moderna) lub na bazie nie replikującego wektora

adenowirusa (AstraZeneca) są bezpieczne u biorców narządów.

5. Przewlekłe leczenie immunosupresyjne, skojarzenie 2 lub 3 leków

(glikokortykosteroidy+ takrolimus/cyklosporyna A+ mykofenolan sodu/mykofenolan

mofetylu lub + ewerolimus/ syrolimus) nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia.

6. Zaleca się szczepienia anty-SARS-CoV-2 co najmniej jeden miesiąc po zabiegu

transplantacji. W przypadku indukcji lekami powodującymi deplecję limfocytów T lub

B (surowica antylimfocytarna ATG, rytuksymab) szczepienie należy wykonać 3-6

miesięcy po transplantacji.

7. W sytuacji leczenia procesu odrzucania, szczepienie należy odroczyć o jeden

miesiąc.

8. Zaleca się szczepienie miesiąc po ustąpieniu objawów COVID-19 (optymalny czas

szczepienia po przechorowaniu nie jest jeszcze określony), można je odroczyć do 90

dni po przechorowaniu COVID-19.

9. Jeśli pacjent otrzymał pierwszą dawkę szczepionki i miał wykonany zabieg

transplantacji, drugą dawkę należy podać najwcześniej jeden miesiąc po

transplantacji.

10. Inne szczepienia (np. przeciwko grypie) należy wykonać w odstępie 2 tygodni od

szczepienia anty-SARS-CoV-2.

Należy rozważyć opóźnienie szczepienia przeciw SARS-Cov-2 w następujących

sytuacjach:

● ciężka niekontrolowana ostra GvHD stopnia III – IV

● stosowanie przeciwciała anty-CD20 w ciągu ostatnich 6 miesięcy

● terapia CAR-T w ciągu ostatnich 6 miesięcy

● leczenie ATG lub alemtuzumabem w ostatnim czasie

 

 

 

 

Punkt szczepień COVID

Jesteś przewlekle chory? Nie zwlekaj i zaszczep się przeciw COVID-19

Rejestracja na szczepienia osób przewlekle chorych rozpocznie się 10 marca 2021 r., same szczepienia zaś ruszą 15 marca 2021 roku. Chorzy dostaną skierowanie automatycznie, jednak w niektórych przypadkach zalecana będzie konsultacja z lekarzem prowadzącym – czy na pewno kwalifikują się na szczepienie i w jakim terminie.

Kto może zapisać się na szczepienie w pierwszej kolejności?

Pacjenci przewlekle chorzy z ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19, którzy zaliczają się do tzw. etapu 1B to:

 • pacjenci dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek,
 • pacjenci z chorobą nowotworową, u których po dni 31.12.2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,
 • pacjenci po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzi się leczenie immunosupresyjne,
 • pacjenci poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej.

Trwają prace nad poszerzeniem tej grupy. Rada Medyczna rekomenduje, by szczepieniami objąć również  pacjentów, którym zdiagnozowano choroby onkologiczne, a którym jeszcze nie podjęto leczenia, a także pacjentów, którzy zostali zakwalifikowani do przeszczepów. O szczegółach będziemy informować wkrótce.

Jesteś pacjentem z chorobą nowotworową i w latach 2020-2021 leczono Cię chemioterapią lub radioterapią?

 1. Skierowanie na szczepienie dostaniesz automatycznie

Skierowanie dla pacjentów onkologicznych zostanie wystawione automatycznie przez Centrum e-Zdrowia.

 1. Jeśli jesteś już PO czynnym procesie terapii onkologicznej

– jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia, skontaktuj się z wybranym punktem szczepień lub ze szpitalem tymczasowym i umów termin szczepienia.

 1. Jeśli jesteś W TRAKCIE czynnego procesu terapii (np. radioterapii lub chemioterapii)

 zapoznaj się z wytycznymi i w razie potrzeby skonsultuj się ze swoim lekarzem prowadzącym

– jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia, zostaniesz zaszczepiony w swoim ośrodku onkologicznym lub w populacyjnych punktach szczepień

 1. Zaszczep się

Skorzystaj z bezpłatnego szczepienia w wybranym przez siebie czasie.

 1. Przyjmij drugą dawkę

Pamiętaj o drugiej dawce szczepienia – termin otrzymasz bezpośrednio w punkcie szczepień w dniu pierwszej dawki.

Ważne! Jeśli jesteś w trakcie hospitalizacji, szczepionkę przyjmiesz w placówce, w której jesteś leczony.

Jesteś pacjentem po przeszczepie komórek, tkanek, narządów i jesteś poddany leczeniu immunosupresyjnemu?

 1. Skierowanie na szczepienie dostaniesz automatycznie

Skierowanie dla pacjentów po przeszczepach zostanie wystawione automatycznie przez Centrum e-Zdrowia.

 1. Zapoznaj się z wytycznymi dla pacjentów po przeszczepach
   
 2. Umów termin i miejsce szczepienia

Skontaktuj się z wybranym populacyjnym punktem szczepień (włączając szpitale węzłowo-poplacyjne i tymczasowe).

 1. Zaszczep się

Skorzystaj z bezpłatnego szczepienia w wybranym przez siebie czasie.

 1. Przyjmij drugą dawkę

Pamiętaj o drugiej dawce szczepienia – termin otrzymasz bezpośrednio w punkcie szczepień w dniu pierwszej dawki.

Ważne! Jeśli jesteś w trakcie hospitalizacji, szczepionkę przyjmiesz w placówce, w której jesteś leczony.

Jesteś pacjentem poddawanym przewlekłej wentylacji mechanicznej?

 1. Skierowanie na szczepienie dostaniesz automatycznie

Skierowanie dla pacjentów wentylowanych mechanicznie zostanie wystawione automatycznie przez Centrum e-Zdrowia.

 1. Pacjenci mobilni

Jeśli jesteś mobilny i możesz samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień – skontaktuj się z wybranym populacyjnym punktem szczepień (włączając szpitale węzłowo-populacyjne i tymczasowe).

 1. Pacjenci niemobilni

Jeśli ze względu na stan zdrowia nie możesz być szczepiony poza domem, zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Lekarz zakwalifikuje Cię do szczepienia z wykorzystaniem mobilnego zespołu szczepień lub wyjazdowego punktu szczepień

 1. Przejdź kwalifikację z lekarzem

Lekarz przed samym szczepieniem dokona ostatecznej kwalifikacji, czy możesz być zaszczepiony.

 1. Zaszczep się

Skorzystaj z bezpłatnego szczepienia.

 1. Przyjmij drugą dawkę

Pamiętaj o drugiej dawce szczepienia – termin wskaże mobilny punkt szczepień.

Ważne! Jeśli jesteś w trakcie hospitalizacji, szczepionkę przyjmiesz w placówce, w której jesteś leczony.

Jesteś pacjentem dializowanym?

 1. Skierowanie na szczepienie dostaniesz automatycznie

Skierowanie dla pacjentów dializowanych zostanie wystawione automatycznie przez Centrum e-Zdrowia.

 1. Zgłoś się do swojej stacji dializ

Umów termin w swojej stacji dializ.

 1. Przejdź kwalifikację z lekarzem

Twój lekarz zadecyduje, czy możesz być zaszczepiony.

 1. Zaszczep się

Skorzystaj z bezpłatnego szczepienia.

 1. Przyjmij drugą dawkę

Pamiętaj o drugiej dawce szczepienia – termin otrzymasz po przyjęciu pierwszej dawki w swojej stacji dializ.

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja

Punkt szczepień COVID

 Dla osób, które nie mogą samodzielnie dojechać na szczepienie urząd gminy wraz z lokalnymi Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Jaktorowie i Międzyborowie uruchomił możliwość dowozu do punktów szczepień. Możliwość skorzystania z usługi dostępna jest dla wszystkich mieszkańców gminy Jaktorów, którzy nie posiadają możliwości samodzielnego przemieszczania się. Tyczy się to przede wszystkim osób niepełnosprawnych. Urząd posiada również możliwość transportowania osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich. W przypadku chęci skorzystania z dowozu będzie należało złożyć oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień. Ponadto zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego osoba transportowana ma obowiązek zachowywać zasady reżimu sanitarnego m.in. poprzez zasłanianie ust i nosa w pojeździe oraz do stosowania się do poleceń osoby kierującej pojazdem/obsługi pojazdu. Po stronie kierowcy również będą wykonywane wszystkie zalecenia, jak na przykład ozonowanie pojazdu po każdym transporcie osoby na szczepienie. Aby zgłosić potrzebę dowozu należy przekazać tą informację pod numerem gminnej infolinii ds. dowozu na szczepienia przeciw COVID-19. Jest to numer 509 316 709.

Punkt pobrań COVID

NAJBLIŻSZY PUNKT WYMAZOWY 

Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Maz. Daleka 11 Grodzisk Maz. 

telefon 22 755 90 63

poniedziałek 7.30 - 12.00

wtorek 7.30 - 12.00 oraz 15.00 - 17.00

środa 7.30 - 12.00

czwartek 7.30 - 12.00 oraz 15.00 - 17.00

piątek 7.30 - 12.00

sobota 7.30 - 12.00

niedziela 7.30 - 12.00

Punkt szczepień COVID

Teraz można zapisać się na listę chętnych do szczepienia w naszej placówce.

 

570 570 005

570 570 006

 

Proces szczepień – zgodnie z programem – będzie realizowany etapami.

 

Można zapisać się także poprzez IKP oraz infolinię NFZ 989

 

Do rejestracji na szczepienie konieczny jest numer PESEL oraz numer telefonu(najlepiej telefon komórkowy - dostaniecie Państwo SMS z datą i godziną szczepienia)

 

Przed szczepieniem warto wypełnić kwestionariusz szczepienia.

 

Na szczepienie zgłaszamy się bez oznak infekcji.

 

Obecnie rozporządznie regulujące kwestię kolejności szczepień:

Rozporządzenie RM z dnia 14.01.2021r. poz.91

Link do Narodowego Programu Szczepień

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

SZCZEPIENIA COVID

Ze względu na ograniczoną dostępność szczepionki najprawdopodobniej nie wszyscy zainteresowani zostaną umówieni w procesie rejestracji na konkretne terminy szczepień. Dla pozostałych osób powyżej 70. roku życia zainteresowanych szczepieniem przeciw koronawirusowi NFZ udostępnia możliwość zgłoszenia się na szczepienia poprzez infolinię i formularz internetowy.
W związku z zaistniałą sytuacją NFZ  możliwia zgłoszenie chęci szczepienia na infolinii 989, która w przypadu braku wolnych terminów oddzwoni do pacjenta, jeśli pojawią się nowe dawki szczepionki i nowe terminy szczepień,
lub poprzez stronę

https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/ . Każda osoba, ktora wypełni formularz zostanie telefonicznie poinformowana o możliwości rejestracji na konkretny termin szczepienia.

Można także zapisać się na listę chętnych bezpośrednio w placówce.

UWAGA!!!  WIRUS COVID-19

Prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia możliwości wizyty w przychodni.

 
Każdy pacjent ma prawo do uzyskania teleporady.


Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja  przeprowadza ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.

 

Każdego pacjenta zgłaszającego się osobiście do przychodni prosimy o odkażenie rąk po wejściu do przychodni(płyn do dezynfekcji dostępny w rejestracji)

 

Prosimy o pojedyńcze wchodzenie do przychodni oraz zachowanie zalecanej odległości 1,5m

 

Każdego pacjenta z infekcją zgłaszającego się do lekarza prosimy o przybycie w maseczce ochronnej

UWAGA!!!  WIRUS COVID-19

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami.

Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Prosimy o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej odporności. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych, a także po prostu rozmowę.

Służby sanitarne i opieka zdrowotna pracują całą dobę i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne w Polsce.

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-wystepowaniem-koronawirusa-w-polsce/

 

UWAGA!!! TESTY COVID - 19

Wynik testu można sprawdzić poprzez aplikację pacjent.gov.pl oraz przez Internetowe Konto Pacjenta

Czas oczekiwania na wyniki około 1-5 dni

UWAGA!!!  WIRUS COVID-19

Wszystkie aktualne wiadomości dotyczące wirusa COVID-19 można uzyskać na stronach:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-wystepowaniem-koronawirusa-w-polsce/

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

lub

 • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 • Województwo mazowieckie

 • Ostrołęka, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Dr. Józef Psarskiego, al. Jana Pawła II 120A
 • Radom, Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr. Tytusa Chałubińskiego, ul. Tochtermana 1
 • Siedlce, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Starowiejska 15
 • Kozienice, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Al. W. Sikorskiego 10
 • Ciechanów, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, ul. Powstańców Wielkopolskich 2
 • Warszawa, Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37
 • Warszawa, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128
 • Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 13
 • Płock, Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Medyczna 19
 • Warszawa – Ochota, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, Oddział Kliniczny Obserwacyjno - Izolacyjny i Pediatrii, ul. Żwirki i Wigury 63A

Zalecenie Krajowego Konsultanta do spraw epidemiologii dotyczące realizacji szczepień obowiązkowych w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, które wróciły z zagranicy z kraju transmisji koronawirusa. Dzieci, które czasowo przebywały na terenie krajów z utrwaloną transmisją SARS-CoV2, oraz które mają zaplanowany termin szczepienia w POZ po powrocie do Kraju z w/w obszaru, nie powinny być zaszczepione. Szczepienie powinno być odroczone o 14 dni, a więc do czasu formalnego zakończenia okresu obserwacji. Informację o odroczeniu szczepienia przekazuje Lekarz POZ do którego zgłosił się opiekun z dzieckiem. Lekarz powinien wyznaczyć nowy termin realizacji szczepienia. Najlepszym rozwiązaniem jest kontakt telefoniczny z lekarzem prowadzącym, czy rejestracją. Zaleca się unikanie bezpośredniego kontaktu opiekuna z dzieckiem w przychodni. Ten rodzaj postępowania, poza oczywistym uzasadnieniem, dodatkowo może zapobiec nałożeniu się reakcji niepożądanych po szczepieniu z ewentualnym pojawieniem się objawów infekcji. Z perspektywy realizacji PSO odroczenie terminu szczepienia o 14 dni nie stanowi żadnego problemu, natomiast może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa zarówno Lekarza wykonującego to świadczenie jak i Rodzica. Dr n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz

KONTAKT

Centrum Medyczne w Jaktorowie

Warszawska 24 96-313 Chylice - Kolonia

cmjaktorow@gmail.com

570 570 005 - rejestracja

570 570 006 - punkt szczepień

Godziny otwarcia      

                               Centrum Medyczne            Laboratorium

Poniedziałek

7 - 18

7.30 - 9.30

Wtorek

7 - 18

7.30 - 9.00

Środa

7 - 18

7.30 - 9.00

Czwartek

7 - 18

7.30 - 9.30

Piątek

7 - 18

7.30 - 9.30

Sobota

8-12

8-11

Niedziela

nieczynne

nieczynne